• مشخصات کلی :

1- مدیریت کسب و کار در قالب طرح ریزی سازمان مبتنی بر Business Unit های کوچکتر و توسعه یافته
2- استقرار و پیاده سازی کامل نرم افزار در فضای کسب و کار مشتری به صورت فرآیندی (ERP) در قالب مدل کسب و کار تیام
3- استقرار کامل تحلیل های ABC در نرم افزار , مبتنی بر مدل های استاندارد شده
4- ارائه راه حل های فرآیندی از مرحاه شناسایی و طراحی اولیه محصول, نمونه سازی, تولید, توزیع, فروش عمده و فروش خرد به همراه تمام فرآیندهای زنجیره ارزش و پشتیبانی
5- ارائه محتوای دانشی در بخش های مختلف فرآیندها در هنگام نصب و استقرار مدل کسب و کار
6- اجرای راه حل چند شرکتی با نگاه عملیاتی و مالی و حسابداری در قالب یک سیستم یکپارچه

  • ویژگی ها و قابلیت ها :

1- مدیریت کلیه فرآیندها در قالب یک سیستم مرکزی Core Management
2- مدیریت چند انباری در حوزه بازرگانی و در حوزه کارخانه تولیدی
3- مدیریت مراکز فروش در مقیاس چند برندی, چند شرکتی و در ابعاد تعدادی بسیار زیاد و در مدل های متنوع مانند : فروشگاه نمایندگی, فروشگاه اختصاصی, فروشگاه با مدیریت مشارکتی و فروشگاه با مشارکت اجاره مالکین و...
4- مدیریت فروش اینترنتی
5- مدیریت ارتباطات سازمانی با کلیه ذینفعان و ارتباط با مشتری مصرف کننده
6- مدیریت خرید بازرگانی
7- مدیریت تولید برون سپاری با کنترل کامل مصرف مواد
8- مدیریت تولید داخلی (In Source) با قابلیت مدیریت چند کارخانه مستقل تولیدی

  • قلمرو مدل کسب و کار تیام :

1- مدیریت فروشگاهی خرده فروشی چند ارزی
2- مدیریت توزیع مویرگی
3- مدیریت شعب بنکداری
4- مدیریت کارخانه های تولیدی
5- اپلیکیشن سازمانی برای ارتباط موثر با کلیه ذینفعان شامل : پرسنل, سهامداران, مشتریان عمده, تامین کنندگان و سایر ذینفعان در فرآیندهای BTB
6- مدیریت فروشگاه های اینترنتی برای فروش داخلی و خارجی
7- اپلیکیشن مشتری نهایی