• مدیریت اطلاعات مشتریان فروش

امکان تعریف مشتریان فروش سیستم مرکزی که به صورت عمده از واحد بازرگانی محصولات را خریداری می نمایند.مشتریان فروش به سه دسته سازمانی , فروشگاهی و اینترنتی تقسیم می شوند. فرآیند فروش به مشتریان سازمانی فروش قطعی می باشد. مشتریان فروشگاهی , خود به سه دسته اختصاصی , نمایندگی و مشارکتی تقسیم می شوند که مبنای انواع طرح های فرانچایز می باشد. فروشگاه های اختصاصی فروشگاه هایی هستند که مالکیت محصول آن در اختیار خود برند بوده و محصول به صورت امانی واگذار می گردد. فروشگاه نمایندگی , فروشگاهی است که فروش به آن قطعی بوده و از طرح های مشارکت در مدیریت فروشگاه به یک شخص دیگر تبعیت می نماید.

 • قیمت گذاری محصول

قیمت گذاری قیمت پایه محصولات و طرح ریزی تخفیفات حراج و استخراج قیمت فروش لحظه ای بر اساس تعریف بازه های زمانی . امکان قیمت گذاری مستقل برای تک تک فروشگاه ها و فروش عمده مرکزی. ویژگی تعریف بازه های زمانی , قابلیت برنامه ریزی قیمت را برای دوره های مختلف فول پرایس و حراج , از پیش فراهم میکند.

 • قیمت گذاری طلا و جواهر

فرآیندی اختصاصی که امکان قیمت گذاری محصولات صنعت طلا و جواهر را بر اساس فرمول های محاسباتی وزنی و لحظه ای قیمت طلا و سنگ های قیمتی میسر می کند.

 • قیمت گذاری فروش ضایطه ای

قابلیت شناسایی ضابطه های مختلف مانند قیمت خرید, تاریخ تولید و ... برای تخصیص اتوماتیک قیمت فروش به صورت همزمان برای یک کد کالا در فروشگاه ها.

 • طرح ریزی ترویج های فروش

طرح ریزی متنوع ترین و پیچیده ترین پروموشن های فروش در سطح فروشگاهی.ترویج های گروهی ریالی و تعدادی , ترویج های سطری, ترویج های گروهی –سطری, ترویج های مجموعه کالا , ترویج های صدور بن هدیه , نحوه تسویه حساب و ...

 • مشارکت در فروش فروشگاهی

پیاده سازی و محاسبات اتوماتیک سهم شریک در طرح های مختلف فرانچایز فروشگاهی با قابلیت صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مربوطه به صورت روزانه.

 • طرح ریزی قراردادهای مانده حساب

امکان عقد قراردادهای مانده حساب مرکزی و فروشگاهی جهت تعیین سقف دفتری و اعتباری فروش اعتباری برای فروشگاه ها و مشتریان.

 • عمده فروشی

فرآیند جامع عمده فروشی از سیستم مرکزی به صورت مستقیم و یا بر اساس عقد قراردادهای مانده حساب مرکزی با قابلیت قیمت گذاری مستقل برای مشتریان عمده.

 • مرجوع کالا از عمده فروشی

امکان مرجوع از یک یا چند فاکتور در فرآیند عمده فروشی.

 • مدیریت فروش بنکداری

طرح ریزی و مدیریت فرآیند فروش بنکداری از شعب به صورت مرکزی.قابلیت فروش مستقیم از موجودی شعبه , سفارش گذاری از موجودی انبارهای اصلی و یا برنامه ریزی تولید انبوه برای شعب با قابلیت طرح ریزی سری های فروش برای فروش انبوه بنکداری.

 • مدیریت ویزیتورها

طرح ریزی فرآیندهای ویزیت گرم و سرد در فروش مویرگی و مدیریت سفارشات مربوطه.

 • مدیریت مرجوعی های فروشگاهی

رسید انبار و کنترل کیفی محصولات مرجوعی به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای سیستم توزیع.

 • طرح ریزی و مدیریت فروش اقساطی

پیاده سازی فروش اقساطی بر پایه قراردادهای فروش اقساطی به پرسنل سازمان ها , کنترل اقساط و گردش حساب سازمان به تفکیک مشتریان.

 • طرح ریزی و مدیریت سفارشی سازی

پیاده سازی سیستم فروش سفارشی و کلیه دسترسی ها و تنظیمات مربوطه برای سفارش گیری از مشتری.

 • تنظیمات نرم افزار فروشگاهی

امکان تنظیم فرمت های چاپ فاکتور ,نحوه تخفیفات, اعمال محدودیت برروی فرآیندهای تحویل محصول , تنخواه فروشگاهی ,جابجایی اتوماتیک بین فروشگاهی و بسیاری از موارد دیگر که به صورت مرکزی مدیریت می گردد.

 • قیمت گذاری فروش مواد اولیه

قیمت گذاری فروش مواد اولیه به تفکیک کد مواد بر اساس بازه های زمانی.

 • فروش مواد اولیه

امکان فروش مواد اولیه بر اساس قیمت گذاری از پیش انجام شده.