• تعریف تامین کنندگان

در این فرآیند تمامی تامین کنندگان کسب و کار اعم از تامین کنندگان تجاری و غیر تجاری بر اساس سر فصل های مستقل خود تعریف و دسته بندی آنها شکل میگیرد.

  • تامین مواد و محصول بازرگانی(خرید بازرگانی)

به عنوان پایه ای ترین فرآیند تامین جهت خرید مواد اولیه و یا محصولات آماده استفاده می گردد.آغاز فرآیندهای تامین در سیستم تیام بر اساس یک "برنامه ریزی سفارش" طرح ریزی می گردد.هر برنامه ریزی سفارش می تواند از یک درخواست سیستم فروش برای مشتریان ناشی گردد. فرآیند تامین که اصلی ترین سندآن یک برنامه ریزی خرید می باشد دو مسیر تعدادی و ریالی را طی خواهد نمود. یکی از ویژگی های صنایع خرده فروشی به خصوص صنایع FMCG مشکلات محاسبات بهای تمام شده تامین (LC) می باشد.مواد اولیه و محصول در این صنعت قبل از قطعیت بهای تمام شده تا انتهای فرآیند تولید و حتی فروش می رسند و شناسایی قیمت گذاری اسناد انبار تا آن لحظه مقدور نیست. در سیستم تیام , زنجیره تامین, توزیع و فروش وابسته به اتمام فرآیندهای محاسبات بهای تمام شده نبوده وهر زمان که این محاسبات قطعی شد, بهای تمام شده کالای فروش رفته و به تبع آن سود و نیاز , در دسترس خواهد بود.

  • مرجوعی مواد اولیه و محصول به تامیت کننده

در این فرآیند امکان مرجوع از فاکتور خرید و یا بدون مرجع و با ورود دستی قیمت , وجود دارد

  • مدیریت خرید سیستم فروشگاهی

امکان خرید مستفیم از نقاط فروشگاهی به عنوان یکی از فرآیندهای ضروری صنعت FMCG در سیستم تیام, قابلیت پیاده سازی و مدیریت مرکزی دارد. در این عملیات, با دسترسی های سیستم مرکزی این امکان در اختیار فروشگاه ها قرار می گیرد تا به طور مستقل ,زنجیره تامین محصولات خود را انجام دهند. کلیه اسناد حسابداری این فرآیند, در دفتر مرکزی صادر و قابل کنترل خواهد بود.