• نرم‌افزار دستیار فروشنده

یکی از بزرگترین معضلات محیطهای فروشگاهی تمرکز فرآیندهای سیستم بر روی صندوق فروشگاهی است که با توجه به تراکم فروش عملا امکان ارائه خدمات را با اختلال مواجه می کند. لذا انتقال برخی از وظایف صندوق فروشگاهی از طریق نرم افزارهای موبایلی به سطح فروشگاه یکی از موثرترین استراتژیهای بهبود فرآیندهای فروشگاهی می باشد.
این نرم افزار می تواند بر روی یک گوشی موبایل فارغ از سیستم عامل نصب شده و در کنار یک کیوسک فروشگاهی خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه نماید. از فرآیندهای موجود بر روی این نرم افزار می توان به صدور فاکتور فروش، کنترل موجودی فروشگاه، مدیریت امور مشترکین، باشگاه مشتریان و ... اشاره نمود.