شرکت افرا پویش تیام با اعضای موسس خود در قالب یک شرکت کوچک فعالیت اقتصادی خود را آغاز نمود. به مرور زمان و با توسعه بازار مشتریان, توسعه منابع انسلنی به همراه توسعه و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری تیام شکل جامع تری به خود گرفت.
گزینش, استخدام و آموزش منابع انسانی به عنوان مهمترین شاخص توسعه در تیام هدف گذاری شده است. لذا با طی زمان, منابع انسانی شایسته ای برای مدیریت فرآیندهای مورد نیاز در حوزه های مختلف : تحلیل کسب و کار, تحلیل فرآیند, تحلیل نرم افزار, کدنویسی, استقرار پروژه ها, آموزش و پشتیبانی ارتقاء یافته اند.
تدوین استراتژی های توسعه در زمینه های مختلف از جمله مهمترین وظایف مدیریت در حوزه رهبری تیام می باشد.
توسعه بازار
توسعه و تولید محصولات نرم افزاری و مدیریتی
توسعه فرآیندهای داخلی
توسعه منابع انسانی